ècht modulaire MES Software

start met één module, mèt de potentie om uiteindelijke alle MES functionaliteiten in te vullen.
Dit is wat onze modules kunnen leveren:

Scheduling

De scheduling module levert gedetailleerde planning ondersteuning. In deze planning wordt de voortgang van lopende orders verdisconteerd en wordt de actuele status van machines en personeel en voorraad gebruikt. In veel gevallen start de detail planning met een volumeplanning uit ERP.
Met een interactief planbord wordt de planning inzichtelijk gemaakt en naar wens handmatig of (semi) automatisch verfijnd.

Dispatch & Execute / shopfloor mgt

De dispatch en execute modules verzorgen de aansturing van machines en personeel op de werkvloer. De dispatcher is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de juiste werkvolgorde en controleert de beschikbaarheid van machines, materiaal en personeel. De executer communiceert met machines en PLC systemen om programma´s te zetten, en machines te bedienen. Via HMI schermen kan personeel  taken starten en afmelden. 

Recources & Definition

Een goede beschrijving van alle productie middelen, en hun capaciteiten vormt min of meer het hart van elk MES systeem. KxA heeft voor de beschrijving van de resources, orders en materialen een uniek datamodel ontwikkeld. De kracht van dit model zit hem in de relatie tussen Wat er geproduceerd wordt, Wanneer en Waarmee er geproduceerd wordt.  Het resource model maakt zo de koppeling tussen de Scheduling module, Execute en Inventory. De resources definite  wordt verder aangevuld met receptuur en werkdefinities. Uiteraard voldoet ons gehele datamodel ook aan de isa95 standaard.

Inventory & Warehouse

In het Warehouse Management System (WMS) worden alle goederen geregistreerd, zowel grondstoffen als geproduceerde producten. Met scanners en/of rfid worden verplaatsingen gevolgd zodat het WMS systeem altijd de actuele beschikbare voorraden aangeeft. Voor het samenstellen van orders  krijgt u inzicht in beschikbaarheid per magazijn locatie en  houdbaarheid informatie; overzichtelijk weergegeven in interactieve pick schermen.    
Door integratie met track&trace is per uitgeleverd product  data beschikbaar van gebruikte grondstoffen.

Track and trace

Volg uw product door het productieproces; leg alle relevante data vast over het product, instellingen, receptuur en kwaliteitsmetingen. Vul deze data verder aan met tijden, statussen, events en metingen uit machines en PLC. Voeg bovendien volledige registratie van gebruikte grondstoffen toe. Het resultaat is een volledige   ´geboortecertificaat´ van elk product.  

Werkvoorbereiding & engineering

Om klant-specifieke orders te produceren is vaak extra engineering of werkvoorbereiding nodig. Al vaker zal die werkvoorbereiding ook (deels) bij de klant zelf worden uitgevoerd. Met een goede samenvloeiing  van deze engineering activiteiten in uw productie-aansturing  verlopen klant-specifieke orders soepel door uw productie proces.

Reporting & Dashboards

Maak de actuele voortgang van uw productie zichtbaar in een dashboard. Visualiseer productie aantallen, OEE en afkeur. Vul eventueel aan met eigen KPI´s en ordergegevens. 
Genereer automatisch rapportages in Excel, op papier of rapporteer terug in uw ERP systeem.

Analytics & Machine learning

Om inzichten en kennis uit data te halen staan geavanceerde analyse en machine learning technieken ter beschikking. Het KxA platform beschikt over een eigen ¨high performance¨ data historian zodat u ook  model-based analyses kunt uitvoeren, om een scherper beeld te krijgen van oorzaak-gevolg relaties. 

Vision

Vision vindt al meer zijn weg naar de productievloer. Vision systemen worden veelal gebruikt voor kwaliteitscontrole, tijdens en na productie.
Onze data historian kan grote hoeveelheden vision data efficiënt opslaan en visualiseren. Transcoderen en andere beeldbewerkingen kunnen automatisch en zeer efficient worden uitgevoerd met onze eigen vision software. 

Optimise & Predict

Inzichten verkregen met data kunnen gebruikt worden om verbeteringen in het productieproces te realiseren. Het KxA MES platform is ontworpen om dit soort ¨data driven¨ procesverbeteringen te implementeren. Door het automatisch herkennen van verstoringen kan worden ingegrepen in het proces en (automatisch) worden bijgestuurd. Door modellen te extrapoleren naar de nabije toekomt worden toekomstige verstoringen voorkomen.
    

Wat maakt KxA MES anders?

Met de MES software van KxA verbeterd  uw maakproces snel en doeltreffend. 

Speciaal voor mkb maakbedrijven

KxA MES software is geoptimaliseerd voor maakbedrijven in bijvoorbeeld metaal en plastic verwerking of assemblage. Typisch zijn er veel  klant-specifieke orders, tussenvoorraad en halffabricaten. Daarnaast is een goede track&trace van belang voor het volgen van voortgang en vastlegging van geproduceerd eindproduct. 
Onze engineers kennen uw sector, machinepark,  bestandsformaten en jargon

geen bijkomende kosten

U gebruikt onze software altijd ¨as a service¨ gehost in uw eigen gebouw; in een datacentrum of private Cloud.  Wij verzorgen de installatie, hosting en beheer en SLA volgens afspraak.
Er zijn geen bijkomende kosten, geen bijkomende licenties en geen kosten per gebruiker: Eén fee, verder niets.

ècht modulair

U kunt starten met een enkele functie; mèt het potentieel om stapsgewijs door te groeien tot een complete MES implementatie.
Modulariteit is verweven in de architectuur van onze software, èn in onze tarieven.

óók voor minder grote mkb bedrijven

Wij willen juist ook minder grote maakbedrijven kunnen helpen om hun productie te vebeteren. 
De modulariteit en onze kosten structuur en onze   ¨mean and lean¨ aanpak maken MES ook effectief voor minder grote bedrijven.