• Smart Industry

  Met de Big Data expertise van KxA, en de technologie van het NPLEX platform, worden productielijnen "smart" gemaakt. Met NPLEX for industry wordt data uit bestaande automatisering ontsloten. Analyse op historische data levert diepgaand inzicht in kritische performance factoren; in real-time voorkomen deze inzichten verstoringen of optimaliseren de productie.

  Read More

 • Hosting en Beheer

  KxA beschikt over een eigen datacenter; speciaal ingericht voor data intensieve applicaties. Binnen ons beheer systeem en actieve monitoring leveren uw applicaties de beoogde hoge performance met een beschikbaarheid van 99.99% of meer.

   

  Read More

 • Verkeerskundige Big Data

  Met de nplex verkeer module beschikt KxA over een uiterst krachtig en veelzijdig platform voor verkeerskundig gebruik. Ten behoeve van analyses beheert KxA historische gegevensbanken met actuele verkeersdata, statusgegevens en operationele data. Ook het inwinnen van data uit VRI's, parkeergarages, DRIPs en meetsystemen wordt met nplex gerealiseerd.

  Read More

Projecten

Wij voeren uw projecten uit. In de meeste gevallen resulteert dat in een turn-key data verwerkende oplossing, op maat gemaakt voor uw situatie. Onze projectleiders combineren technische expertise met ervaring in verschillende project uitvoer methoden zoals Agile, Scrum, DSDM en klassieke waterval aanpak. Per project stemmen wij de gewenste aanpak af.

In de afgelopen 9 jaren hebben wij een track record opgebouwd met enige tientallen Big Data projecten in een breed scala aan markten.

Onderstaand vind u een paar voorbeeld projecten die KxA in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Data Management voor Sensor City Assen

In de stad Assen is een grootschalig stedelijk meetnetwerk gerealiseerd waarmee verschillende, praktisch bruikbare, toepassingen van complexe sensorsystemen kunnenzijn en worden ontwikkeld. In dit ambitieuse project worden verschillende sensor systemen gecombineerd. Bluetooth ontvangers registreren de beweging van verkeersdeelnemers door de stad. Op enkele locaties worden reistijden en verkeersdrukte ook met camera systemen gemeten. Tegelijkertijd worden verkeersbewegingen vastgelegd bij alle verkeersregel installaties. Ook worden de omgeving en milieu gemonitored met weerstations en CO2 sensoren. Als proeftuin en etalage voor toepassing van sensorsystemen vormt het een faciliteit die uniek is in de wereld.

KxA Software Innovations levert het software platform waarin alle sensor data wordt binnengehaald, gevalideerd, opgeslagen en als open data beschikbaar gesteld aan gebruikers van Sensor City. Voor specifieke toepassingen wordt data verwerkt en als speciaal product doorgeleverd ten behoeve van verkeersmanagement, de Nationale Databank Wegverkeersgegevns, en enkele on-line monitoring websites.

 • streaming dataReistijden uit Bluetooth
 • Verkeer tellen
 • NDW data feed
 • Visualisatie reistijden
 • Data exporters
 • 2000 metingen per seconde
 • 1 TByte per dag
 • 15+ TB in datawarehouse
 • Open Data leveringen

Hosting

KxA beschikt over een eigen datacenter; speciaal ingericht voor data intensieve applicaties. Het datacenter is uitgerust met redundante internet toegang, een no-break energievoorziening, actieve monitoring en off-site backup mogelijkheden zodat applicaties kunnen draaien met een beschikbaarheid van 99.99% of meer.

Onze servers bevatten de beste componenten voor het ontvangen, opslaan en verwerken van datastromen. Het nplex software platform bevat extra optimalisaties om zo veel mogelijk prestaties te halen uit Xeon processoren en RAID systemen. Per applicatie wordt een optimale server combinatie van CPU, RAM, en disks server gekozen.

Uiteraard worden waar mogelijk energie zuinige componenten toegepast zoals de low-power CPU varianten en SSD disks. Zo draaien een aantal webapplicaties op low-power Atom servers. Daarnaast wordt de koellucht gebruikt voor verwarming van onze vergaderruimte en kantoren.


Applicatie Beheer & SLA

De door ons ontwikkelde data verwerkende software systemen kunnen optimaal presteren indien deze op een goed beheerd systeem draaien. Voor een continue verwerking van data is de stabliteit en continue beschikbaarheid van systeem resources nodig.

Onze beheerder zijn gespecialiseerd in het operationele en functioneel beheren van veelvragende Big Data applicaties. Ons beheer wordt uitgevoerd in ons eigen data center, en kan ook worden toegepast op on-site geinstalleerde systemen.

Technisch en functioneel beheer worden uitgevoerd volgens een SLA contract, toegesptits op uw situatie.